Legyen békesség!


Jézus Krisztus születése napján angyalok jelentek meg a nyájukat őrző pásztoroknak, és  így dicsőítették Istent:

„Dicsőség a mennyben az Istennek,

  és a földön legyen békesség azoknak,

  akik úgy élnek, ahogy Istennek tetszik!”

(Lukács 2:14.)

Jézus születése egy új korszak kezdetét jelentette az emberiség életében. Ő a békesség fejedelme, békét hozott nekünk.

A „béke” szó alapjelentése a bibliában: jólét, boldogság, boldogulás. Ezért mondták az angyalok, hogy nagy örömöt hirdetnek, mert valóságos boldogságot, igazi szabadságot és az életben boldogulást eredményező isteni jelenlét korszaka kezdődött el a Messiás földre jövetelével.Békességet hirdetni békétlen időszakban szoktak. Akkor van jelentősége. A bűnbeesés óta az emberekre jellemző volt egy nagyfokú békétlenség, hisz a bűn miatt Isten haragja volt az embereken. Jézus e földön való megjelenése az Atya kibékülésének a jele volt.

„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.” (Róma 5:1)

A tökéletes áldozat eltörölte a bűnt, újra személyes kapcsolatba lehetünk Istennel, a családja részeként!!! Sok minden okozhat még békétlenséget a szívünkben, félelmek, betegségek, aggódások, megaláztatások, sikertelenségek, de Jézus tökéletes békét teremt a szívünkben. Egy beteg asszonynak az Úr azt mondta: „..eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.” (Márk 5:34.)

Jézus úgy hoz békét a szívünkbe, hogy a békétlenség forrását megszünteti, akármi legyen is az, hisz Ő Úr minden felett! Amikor megszűnik a békétlenség a szívünkben, rendeződnek a kapcsolataink is, a Menny Királyságának az ízét tapasztalhatjuk meg, ami nem más, mint igazság, békesség, és Szent Szellem által való öröm.

Legyen békesség e földön mindazok életében, akik Istennek tetsző életet élnek, és dicsőség ezért a magasságos mennyekben az Istennek!

Ámen