Napi IgeJanuár
Kezdő Haladó Profi
1. 1Mózes 1:26-27; Lukács 1:30-38 1Mózes 1; Lukács 1:26-38 1Mózes 1-2; Lukács 1
2. Lukács 2:4-21 1Mózes 3; Lukács 2:1-21 1Mózes 3-5; Lukács 2
3. 1Mózes 6:5-10; 6:17-22; Lukács 3:21-22 1Mózes 6; 7:17-24; Lukács 3:21-22 1Mózes 6-8; Lukács 3
4. 1Mózes 9:8-17; Lukács 4:14-19 1Mózes 9; Lukács 4:14-30 1Mózes 9-11; Lukács 4
5. 1Mózes 12:1-7; Lukács 5:4-11 1Mózes 12; Lukács 5:1-11 1Mózes 12-14; Lukács 5
6. Lukács 6:27-36; 1Mózes 15:1-6 1Mózes 15; Lukács 6:27-49 1Mózes 15-17; Lukács 6
7. 1Mózes 19:15-16; Zsoltárok 3; Lukács 7:1-10 1Mózes 19:15-16; Zsoltárok 3; Lukács 7:1-35 1Mózes 18-19 Zsoltárok 3; Lukács 7
8. 1Mózes 21:1-3; 22:15-18; Lukács 8:19-25 1Mózes 21:1-7; 22; Lukács 8:16-25 1Mózes 20-22; Lukács 8
9. Lukács 9:46-48; Lukács 9:59-62; 1Mózes 24:12,26-27 1Mózes 24:12,26-27; Lukács 9:37-62 1Mózes 23-24; Lukács 9
10. Lukács 10:25-37; 1Mózes 25:29-34 1Mózes 25:19-34; Lukács 10:25-42 1Mózes 25-26; Zsoltárok 6; Lukács 10
11. Lukács 11:2-13 1Mózes 28:10-22; Lukács 11:1-13,33-36 1Mózes 27-28; Zsoltárok 4; Lukács 11
12. 1Mózes 30:22-24; Lukács 12:6-7,22-34 1Mózes 30:22-24; Lukács 12:1-12,22-48 1Mózes 29-30; Lukács 12
13. 1Mózes 33:1-4; Lukács 13:10-13,18-30 1Mózes 33; Lukács 13:10-30 1Mózes 31-33; Lukács 13
14. Lukács 14:11-29 Lukács 14 1Mózes 34-36; Lukács 14
15. Zsoltárok 7:9-10; 1Mózes 37:3-4,26-28; Lukács 15:1-7 1Mózes 37; Zsoltárok 7:9-10; Lukács 15:1-7 1Mózes 37-38; Zsoltárok 7; Lukács 15
16. Lukács 16:10-13; 1Mózes 39:1-23 1Mózes 39; Lukács 16:1-15 1Mózes 39-41; Lukács 16
17. Zsoltárok 5:11-12; Lukács 17:1-9 Zsoltárok 5; Lukács 17:1-19 1Mózes 42-43; Zsoltárok 5; Lukács 17
18. Lukács 18:15-17,35-43; 1Mózes 45:4-8 1Mózes 45; Lukács 18:15-43 1Mózes 44-46; Lukács 18
19. Lukács 19:36-48 Lukács 19 1Mózes 47-48; Zsoltárok 10; Lukács 19
20. Zsoltárok 8:1-2; 1Mózes 50:15-21; Lukács 20:9-19 1Mózes 50; Zsoltárok 8; Lukács 20:9-19 1Mózes 49-50; Zsoltárok 8; Lukács 20
21. Lukács 21:1-4,32-36; 2Mózes 2:1-10 2Mózes 2:1-10; Lukács 21 2Mózes 1-2; Zsoltárok 88; Lukács 21
22. 2Mózes 3:1-17 2Mózes 3 2Mózes 3-5; Lukács 22
23. 2Mózes 6:6-7,7:1-7; Lukács 23:32-34 2Mózes 6:1-12; 7:1-7; 8:16-19; Lukács 23:32-34 2Mózes 6-8; Lukács 23
24. 2Mózes 11:9-10; Lukács 24:1-8,36-49 2Mózes 11; Lukács 24:1-12,36-49 2Mózes 9-11; Lukács 24
25. 2Mózes 12:12-13,28-36,50-51 2Mózes 12; 2Mózes 13:17-22 2Mózes 12-13; Zsoltárok 21; ApCsel 1
26. 2Mózes 14:5-14,21-31 2Mózes 14 2Mózes 14-16; ApCsel 2
27. 2Mózes 20:1-17 2Mózes 20 2Mózes 17-20; ApCsel 3
28. Zsoltárok 12:5-6; ApCsel 4:24-37 Zsoltárok 12; ApCsel 4 2Mózes 21-22; Zsoltárok 12; ApCsel 4
29. Zsoltárok 14:5-7; ApCsel 5:12-20 Zsoltárok 14; ApCsel 5 2Mózes 23-24; Zsoltárok 14; ApCsel 5
30. ApCsel 6:1-15 ApCsel 6 2Mózes 25-27; ApCsel 6
31. 2Mózes 29:44-46; ApCsel 7:54-60 2Mózes 29:44-46; ApCsel 7 2Mózes 28-29; ApCsel 7
Február
Kezdő Haladó Profi
1. ApCsel 8:4-13; 2Mózes 32:1-4,7-10 2Mózes 32; ApCsel 8:1-25 2Mózes 30-32; ApCsel 8
2. 2Mózes 33:9-11; ApCsel 9:17-20, 31-43 2Mózes 33; ApCsel 9:1-19, 31-43 2Mózes 33-34; Zsoltárok 16; ApCsel 9
3. ApCsel 10:34-48 ApCsel 10 2Mózes 35-36; ApCsel 10
4. Zsoltárok 19:7-14; ApCsel 11:19-24 Zsoltárok 19; ApCsel 11 2Mózes 37-38; Zsoltárok 19; ApCsel 11
5. 2Mózes 40:34-35; Zsoltárok 15; ApCsel 12:5-11 2Mózes 40:34-38; Zsoltárok 15; ApCsel 12 2Mózes 39-40; Zsoltárok 15; ApCsel 12
6. ApCsel 13:21-22,42-52 ApCsel 13 3Mózes 1-3; ApCsel 13
7. ApCsel 14:8-23 3Mózes 5:1; ApCsel 14 3Mózes 4-6; ApCsel 14
8. 3Mózes 9:23-24; ApCsel 15:8-11,36-41 3Mózes 9:23-24; ApCsel 15 3Mózes 7-9; ApCsel 15
9. 3Mózes 10:1-3; ApCsel 16:16-18,25-36 3Mózes 10:1-3; ApCsel 16 3Mózes 10-12; ApCsel 16
10. ApCsel 17:24-34 ApCsel 17 3Mózes 13-14; ApCsel 17
11. ApCsel 18:9-16,24-28 ApCsel 18 3Mózes 15-17; ApCsel 18
12. 3Mózes 19:1-4; Zsoltárok 13; ApCsel 19:8-12 3Mózes 19:1-4; Zsoltárok 13; ApCsel 19 3Mózes 18-19; ApCsel 19
13. 3Mózes 22:31-33; ApCsel 20:28-38 3Mózes 22:31-33; ApCsel 20 3Mózes 20-22; ApCsel 20
14. 3Mózes 23:3; Zsoltárok 24:1-10 3Mózes 23:3; Zsoltárok 24; ApCsel 21 3Mózes 23-24; Zsoltárok 24; ApCsel 21
15. 3Mózes 25:17-18; Zsoltárok 25:1-15 3Mózes 25:17-19; Zsoltárok 25; ApCsel 22 3Mózes 25; Zsoltárok 25-26; ApCsel 22
16. 3Mózes 27:30; ApCsel 23:6-24 3Mózes 27:30; ApCsel 23 3Mózes 26-27; ApCsel 23
17. ApCsel 24:14-27 4Mózes 2:34; ApCsel 24 4Mózes 1-2; ApCsel 24
18. ApCsel 25:7-27 ApCsel 25 4Mózes 3-4; ApCsel 25
19. 4Mózes 6:24-26; Zsoltárok 22:9-11; ApCsel 26:12-18 4Mózes 6:24-26; Zsoltárok 22:8-11; ApCsel 26 4Mózes 5-6; Zsoltárok 22; ApCsel 26
20. Zsoltárok 23:1-6; ApCsel 27:13-26 Zsoltárok 23; ApCsel 27 4Mózes 7; Zsoltárok 23; ApCsel 27
21. ApCsel 28:3-5,30-31; 4Mózes 9:15-23 4Mózes 9:15-23; ApCsel 28 4Mózes 8-9; ApCsel 28
22. Zsoltárok 27: 4-6; Márk 1:9-18 Zsoltárok 27 Márk 1 4Mózes 10-11; Zsoltárok 27; Márk 1
23. 4Mózes 13:1-2,25-33 4Mózes 13 4Mózes 12-13; Zsoltárok 90; Márk 2
24. 4Mózes 14:6-25 4Mózes 14 4Mózes 14-16; Márk 3
25. Zsoltárok 29:10-11; Márk 4:21-25,35-41 Zsoltárok 29; Márk 4 4Mózes 17-18; Zsoltárok 29; Márk 4
26. Zsoltárok 28:6-9, Márk 5:24-29,35-43 Zsoltárok 28; Márk 5 4Mózes 19-20; Zsoltárok 28; Márk 5
27. Márk 6:12-13, 30-44 Márk 6 4Mózes 21-23; Márk 6-7
28. 1Korintus 13:4-13 4Mózes 27:12-23; 1Korintus 13 4Mózes 24-27; 1Korintus 13
Március
Kezdő Haladó Profi
1. Márk 8:29-38 4Mózes 29-40; Márk 8 4Mózes 28-29; Márk 8
2. 4Mózes 30:1-2; Márk 9:20-29 4Mózes 30; Márk 9:14-37 4Mózes 30-31; Márk 9
3. 4Mózes 32:11-13; Márk 10:13-27 4Mózes 32; Márk 10:13-31 4Mózes 32-33; Márk 10
4. Márk 11:15-17,22-25; 4Mózes 35:33-34 4Mózes 35:33-34; Márk 11 4Mózes 34-36; Márk 11
5. Márk 12:29-31; 5Mózes 1:29-36 5Mózes 1; Márk 12:28-44 5Mózes 1-2; Márk 12
6. Zsoltárok 36:5-10; 5Mózes 4:9,23-31 5Mózes 4:1-10; Zsoltárok 36; Márk 13:31-37 5Mózes 3-4; Zsoltárok 36; Márk 13
7. 5Mózes 5:32-33 5Mózes 5:28-33; Zsoltárok 43; Márk 14:1-26 5Mózes 5-6; Zsoltárok 43; Márk 14
8. 5Mózes 8:1-6; Márk 15:16-24 5Mózes 8; Márk 15:16-41 5Mózes 7-9; Márk 15
9. 5Mózes 10:12-14; Márk 16:15-20 5Mózes 10:12-22; 5Mózes 11; Márk 16 5Mózes 10-12; Márk 16
10. 5Mózes 15:7-8; Galata 1:3-12 5Mózes 15:1-11; Galata 1 5Mózes 13-15; Galata 1
11. Galata 2:20; 5Mózes 18:9-13; Zsoltárok 38:12-22 5Mózes 18:9-13; Zsoltárok 38; Galata 2 5Mózes 16-18; Zsoltárok 38; Galata 2
12. 5Mózes 20:3-4; Galata 3:10-25 5Mózes 20:3-4; Galata 3 5Mózes 19-21; Galata 3
13. 5Mózes 23:14,21-23; Galata 4:6-7,24-31 5Mózes 23:9-25; Galata 4 5Mózes 22-24; Galata 4
14. 5Mózes 26:16-19; Galata 5:13-26 5Mózes 26; Galata 5 5Mózes 25-27; Galata 5
15. Galata 6:9-10; 5Mózes 28:1-19 5Mózes 28:1-19; Galata 6 5Mózes 28-29; Galata 6
16. 5Mózes 31:5-6; Zsoltárok 40:1-5; 1Korintus 1:8-10,18-25 5Mózes 31:1-8; Zsoltárok 40; 1Korintus 1 5Mózes 30-31; Zsoltárok 40; 1Korintus 1
17. 5Mózes 33:29; 1Korintus 2:9-16 5Mózes 33:26-29; 1Korintus 2 5Mózes 32-34; 1Korintus 2
18. Józsué 1:5-9; Zsoltárok 37:3-26 Józsué 1; Zsoltárok 37 Józsué 1-2; Zsoltárok Zsoltárok 37; 1Korintus 3
19. 1Korintus 4:4-5; Józsué 3:9-17 Józsué 3; 1Korintus 4 Józsué 3-6; 1Korintus 4
20. Józsué 7:10-12; 1Korintus 5:1-2,6-13 Józsué 7; 1Korintus 5 Józsué 7-8; Zsoltárok 69; 1Korintus 5
21. 1Korintus 6:9-11,18-20; Józsué 10:8-15 Józsué 10:1-15; 1Korintus 6 Józsué 9-11; 1Korintus 6
22. 1Korintus 7:18-19,32-35; Józsué 14:6-15 Józsué 14:6-15; 1Korintus 7 Józsué 12-14; 1Korintus 7
23. 1Korintus 8:1-13 1Korintus 8 Józsué 15-17; 1Korintus 8
24. 1Korintus 9:24-27; Józsué 20:1-3,9 Józsué 20; 1Korintus 9 Józsué 18-20; 1Korintus 9
25. Józsué 21:43-45; Zsoltárok 47:1-4; 1Korintus 10:12-14 Józsué 21:43-45; Zsoltárok 47; 1Korintus 10 Józsué 21-22; Zsoltárok 47; 1Korintus 10
26. 1Korintus 11:23-26; Józsué 23:6-16 Józsué 23; Zsoltárok 44:1-8; 1Korintus 11 Józsué 23-24; Zsoltárok 44; 1Korintus 11
27. 1Korintus 12:4-28 1Korintus 12 Bírák 1-3; 1Korintus 12
28. 1Korintus 13:4-13; Bírák 4:4-24 Bírák 4; 1Korintus 13 Bírák 4-5; Zsoltárok 39;41; 1Korintus 13
29. Zsoltárok 52:8-9; 1Korintus 14:1-19 Zsoltárok 52; 1Korintus 14 Bírák 6-7; Zsoltárok 52; 1Korintus 14
30. Zsoltárok 41:1,8; 1Korintus 15:1-11 Zsoltárok 42; 1Korintus 15:1-34 Bírák 8; Zsoltárok 42; 1Korintus 15
31. 1Korintus 16:10-11,13-14,22-24; Zsoltárok 49:15-19 Zsoltárok 49; 1Korintus 16 Bírák 9-10; Zsoltárok 49; 1Korintus 16
Április
Kezdő Haladó Profi
1. 2Korintus 1:3-11,18-24 Zsoltárok 50; 2Korintus 1 Bírák 11-12; Zsoltárok 50; 2Korintus 1
2. 2Korintus 2:14-17; Bírák 13:1-5,24 Bírák 13:1-5,24; 2Korintus 2:14-17 Bírák 13-16; 2Korintus 2
3. 2Korintus 3:16-18; Zsoltárok 89:5-18 Zsoltárok 89:1-29; 2Korintus 3 Bírák 17-18; Zsoltárok 89; 2Korintus 3
4. 2Korintus 4:6-18 2Korintus 4 Bírák 19-21; 2Korintus 4
5. Zsoltárok 61:1-3; 2Korintus 5:6-21 Ruth 1; Zsoltárok 61; 2Korintus 5 Ruth 1-2; Zsoltárok 53,61; 2Korintus 5
6. Zsoltárok 64:9-10; 2Korintus 6:14-18; Ruth 3:1-11 Ruth 3; Zsoltárok 64; 2Korintus 6 Ruth 3-4; Zsoltárok 64-65; 2Korintus 6
7. 2Korintus 7:10-11; Zsoltárok 66:1-20 Zsoltárok 66; 2Korintus 7 1Sámuel 1-2; Zsoltárok 66; 2Korintus 7
8. Zsoltárok 77:11-14; 2Korintus 8:1-12 Zsoltárok 77; 2Korintus 8 1Sámuel 3-5; Zsoltárok 77; 2Korintus 8
9. 1Sámuel 7:3-4; 2Korintus 9:6-9; Zsoltárok 72:12-14 1Sámuel 7:3-4; Zsoltárok 72; 2Korintus 9 1Sámuel 6-7; Zsoltárok 72; 2Korintus 9
10. 2Korintus 10:3-8; 1Sámuel 9:15-17 1Sámuel 9:15-17; 2Korintus 10 1Sámuel 8-10; 2Korintus 10
11. 2Korintus 11:2-5,13-15; 1Sámuel 12:14-25 1Sámuel 12:14-25; 2Korintus 11 1Sámuel 11-12; 1Krónika 1; 2Korintus 11
12. 1Sámuel 13:11-14; 2Korintus 12:9-21 1Sámuel 13:1-15; 2Korintus 12 1Sámuel 13; 1Krónika 2-3; 2Korintus 12
13. 2Korintus 13:11-14; 1Sámuel 14:1-23 1Sámuel 14:1-23; 2Korintus 13 1Sámuel 14; 1Krónika 4; 2Korintus 13
14. Máté 1:21-23; 1Sámuel 15:10-11; 1Sámuel 16:1,7,12-13 1Sámuel 15-16; Máté 1:18-25 1Sámuel 15-16; 1Krónika 5; Máté 1
15. Zsoltárok 9:1-10; 1Sámuel 17:45-51 1Sámuel 17; Zsoltárok 9 1Sámuel 17; Zsoltárok 9; Máté 2
16. Máté 3:16-17; Zsoltárok 11:4-7; 1Sámuel 18:12-16 1Sámuel 18:12-16; Zsoltárok 11; Máté 3 1Sámuel 18; 1Krónika 6; Zsoltárok 11; Máté 3
17. Zsoltárok 59:9-17; Máté 4:18-24 Zsoltárok 59; Máté 4 1Sámuel 19; 1Krónika 7; Zsoltárok 59; Máté 4
18. Zsoltárok 34:15-22; Máté 5:13-16 Zsoltárok 34; Máté 5 1Sámuel 20-21; Zsoltárok 34; Máté 5
19. Máté 6:9-13; Zsoltárok 17:6-15 Zsoltárok 17; Máté 6 1Sámuel 22; Zsoltárok 17;35; Máté 6
20. Zsoltárok 31:14-19; Máté 7:7-12 Zsoltárok 31; Máté 7 1Sámuel 23; Zsoltárok 31;54; Máté 7
21. Zsoltárok 57:2-3; Máté 8:2-3,5-13 Zsoltárok 57; Máté 8 1Sámuel 24; Zsoltárok 57-58; 1Krónika 8; Máté 8
22. Máté 9:20-22; Zsoltárok 63:1-11 Zsoltárok 63; Máté 9 1Sámuel 25-26; Zsoltárok 63; Máté 9
23. Zsoltárok 141:8-10; Máté 10:30-42 Zsoltárok 141; Máté 10 1Sámuel 27; Zsoltárok 141; 1Krónika 9; Máté 10
24. Máté 11:28-30; Zsoltárok 109:21-31 Zsoltárok 109:21-31; Máté 11 1Sámuel 28-29; Zsoltárok 109; Máté 11
25. 1Krónika 10:13-14; Máté 12:33-37, 46-50 1Krónika 10; Máté 12:22-50 1Sámuel 30-31; 1Krónika 10; Máté 12
26. Zsoltárok 140:6-13; Máté 13:45-50 Zsoltárok 140; Máté 13:44-58 2Sámuel 1; Zsoltárok 140; Máté 13
27. Zsoltárok 142:5; Máté 14:14-36 Zsoltárok 142; Máté 14 2Sámuel 2; 1Krónika 11; Zsoltárok 142; Máté 14
28. Máté 15:18-19,22-38 Máté 15 2Sámuel 3; 1Krónika 12; Máté 15
29. Zsoltárok 139:23-24; Máté 16:13-28 Zsoltárok 139; Máté 16 2Sámuel 4-5; Zsoltárok 139; Máté 16
30. Máté 17:14-27; Zsoltárok 68:1-6 Zsoltárok 68; Máté 17 2Sámuel 6; 1Krónika 13; Zsoltárok 68; Máté 17
Május
Kezdő Haladó Profi
1. Máté 18:2-6,10-14,18-22 Zsoltárok 132; Máté 18 1Krónika 14-15; Zsoltárok 132; Máté 18
2. Zsoltárok 106:6-12; Máté 19:13-15,21-26 Zsoltárok 103:1-12; Máté 19 1Krónika 16; Zsoltárok 106; Máté 19
3. 1Krónika 17:20; Zsoltárok 2:10-12; Máté 20:25-34 1Krónika 17:20; Zsoltárok 2; Máté 20:17-34 2Sámuel 7:1; 1Krónika 17; Zsoltárok 2; Máté 20
4. Máté 21:21-22,28-46 Máté 21 2Sámuel 8-9; 1Krónika 18-19; Máté 21
5. Máté 22:37-39; Zsoltárok 20:1-9 Zsoltárok 20; Máté 22:1-14,34-46 2Sámuel 10; 1Krónika 20; Zsoltárok 20; Máté 22
6. Zsoltárok 51:10-12; Máté 23:11-12,25-33 Zsoltárok 51; Máté 23 2Sámuel 11-12; Zsoltárok 51; Máté 23
7. Máté 24:35-51 Máté 24 2Sámuel 13-14; Máté 24
8. Zsoltárok 32:7-8; Máté 25:31-46 Zsoltárok 32; Máté 25 2Sámuel 15-16; Zsoltárok 32; Máté 25
9. Zsoltárok 71:1-8; Máté 26:36-42 Zsoltárok 71; Máté 26:36-56 2Sámuel 17; Zsoltárok 71; Máté 26
10. Zsoltárok 56:3-13 Zsoltárok 56; Máté 27:32-56 2Sámuel 18; Zsoltárok 56; Máté 27
11. Zsoltárok 55:12-23; Máté 28:18-20 Zsoltárok 55; Máté 28 2Sámuel 19-20; Zsoltárok 55; Máté 28
12. 2Sámuel 22:2-4; 1Thessalonika 1:1-10 2Sámuel 22; 1Thessalonika 1 2Sámuel 21-23; 1Thessalonika 1
13. Zsoltárok 30:4-5; 1Thessalonika 2:4-20 Zsoltárok 30; 1Thessalonika 2 2Sámuel 24; 1Krónika 21; Zsoltárokok 30; 1Thessalonika 2
14. 1Krónika 22:11-13; 1Thessalonika 3:1-13 1Krónika 22; 1Thessalonika 3 1Krónika 22-24; 1Thessalonika 3
15. 1Thessalonika 4:9-18 1Thessalonika 4 1Krónika 25-27; 1Thessalonika 4
16. 1Krónika 28:9; Zsoltárok 91; 1Thessalonika 5:14-18 1Krónika 28:9; Zsoltárok 91; 1Thessalonika 5 1Királyok 1; 1Krónika 28; Zsoltárok 91; 1Thessalonika 5
17. 1Krónika 29:13-14; Zsoltárok 95; 2Thessalonika 1:3-4 1Krónika 29:13-14; Zsoltárok 95; 2Thessalonika 1 1Királyok 2; 1Krónika 29; Zsoltárok 95; 2Thessalonika 1
18. 1Királyok 3:5-14; Zsoltárok 78:11-25; 2Thessalonika 2:16-17 1Királyok 3:5-15; Zsoltárok 78:11-25; 2Thessalonika 2 1Királyok 3; 2Krónika 1; Zsoltárok 78; 2Thessalonika 2
19. 2Thessalonika 3:3-18 Zsoltárok 101; 2Thessalonika 3 1Királyok 4-5; 2Krónika 2 Zsoltárok; 101; 2Thessalonika 3
20. 1Királyok 6:11-13; Zsoltárok 97:10-12; Róma 1:18-32 1Királyok 6:11-13; Zsoltárok 97; Róma 1:18-32 1Királyok 6; 2Krónika 3; Zsoltárok 97; Róma 1
21. Zsoltárok 98:1-9; Róma 2:21-29 Zsoltárok 98; Róma 2 1Királyok 7; 2Krónika 4; Zsoltárok 98; Róma 2
22. 1Királyok 8:56-61; Róma 3:23-26 1Királyok 8:56-61; Zsoltárok 99; Róma 3:21-31 1Királyok 8; 2Krónika 5; Zsoltárok 99; Róma 3
23. 2Krónika 7:14; Zsoltárok 135:1-3; Róma 4:18-25 2Krónika 7:14; Zsoltárok 135; Róma 4 2Krónika 6-7; Zsoltárok 135; Róma 4
24. Zsoltárok 136:1-9; Róma 5:6-11 Zsoltárok 136; Róma 5 1Királyok 9; 2Krónika 8; Zsoltárok 136; Róma 5
25. 1Királyok 11:9-11; Róma 6:11-23 1Királyok 11:1-13; Róma 6 1Királyok 10-11; 2Krónika 9; Róma 6
26. Példabeszédek 1:7-16; Példabeszédek 3:1-12 Példabeszédek 1:7-19; 2:1-8; 3 Példabeszédek 1-3; Róma 7
27. Példabeszédek 6:16-24; Róma 8:1-9 Példabeszédek 4:20-27; 6:16-35; Róma 8 Példabeszédek 4-6; Róma 8
28. Példabeszédek 9:9-12; Róma 9:14-21 Példabeszédek 8:12-21; 9:9-12; Róma 9 Példabeszédek 7-9; Róma 9
29. Példabeszédek 12:1-13; Róma 10:8-13 Példabeszédek 10; 12:1-13; Róma 10 Példabeszédek 10-12; Róma 10
30. Példabeszédek 15:1-16; Róma 11:36 Példabeszédek 13,15; Róma 11:25-36 Példabeszédek 13-15; Róma 11
31. Példabeszédek 18:1-24; Róma 12:2 Példabeszédek 18; Róma 12 Példabeszédek 16-18; Róma 12
Június
Kezdő Haladó Profi
1. Példabeszédek 19:1-29; Róma 13:8-9 Példabeszédek 19; Róma 13 Példabeszédek 19-21; Róma 13
2. Példabeszédek 22:1-29; Róma 14:10-12 Példabeszédek 22; Róma 14 Példabeszédek 22-24; Róma 14
3. Példabeszédek 25:21-22; 27:1-2; Róma 15:1-7 Példabeszédek 25:21-22; 27; Róma 15:1-13 Példabeszédek 25-27; Róma 15
4. Zsoltárok 60:12; Példabeszédek 29:23-27; Róma 16:17-20 Zsoltárok 60; Példabeszédek 29; Róma 16:17-20 Példabeszédek 28-29; Zsoltárok 60; Róma 16
5. Zsoltárok 33:18-22; Példabeszédek 30:5; Efézus 1:1-14 Zsoltárok 33; Példabeszédek 30:5; Efézus 1 Példabeszédek 30-31; Zsoltárok 33; Efézus 1
6. Zsoltárok 45:1-7; Prédikátor 3:1,11; Efézus 2:8-10 Zsoltárok 45; Prédikátor 3:1,11; Efézus 2 Prédikátor 1-3; Zsoltárok 45; Efézus 2
7. Zsoltárok 18:1-3; Prédikátor 5:1-7; Efézus 3:20-21 Zsoltárok 18:1-3; Prédikátor 5:1-7; Efézus 3 Prédikátor 4-6; Zsoltárok 18; Efézus 3
8. Prédikátor 7:8-9; Efézus 4:2-13 Prédikátor 7:8-9; Efézus 4 Prédikátor 7-9; Efézus 4
9. Prédikátor 12:13-14; Efézus 5:1-21 Prédikátor 12:13-14; Zsoltárok 94; Efézus 5:1-21 Prédikátor 10-12; Zsoltárok 94; Efézus 5
10. Efézus 6:1-3, 10-24 Efézus 6 Énekek éneke 1-4; Efézus 6
11. Filippi 1:4-18 Filippi 1 Énekek éneke 5-8; Filippi 1
12. Filippi 2:3-18 Filippi 2 1Királyok 12; 2Krónika 10-11; Filippi 2
13. Filippi 3:7-21 Filippi 3 1Királyok 13-14; 2Krónika 12; Filippi 3
14. Filippi 4:4-13 Filippi 4 1Királyok 15; 2Krónika 13-14; Filippi 4
15. Kolossé 1:15-23 Kolossé 1 1Királyok 16; 2Krónika 15-16; Kolossé 1
16. 1Királyok 17:1-16; Kolossé 2:13-15 1Királyok 17; Kolossé 2 1Királyok 17-19; Kolossé 2
17. 1Királyok 21:25-29; Kolossé 3:20,23-25 1Királyok 21; Kolossé 3 1Királyok 20-21; 2Krónika 17; Kolossé 3
18. Kolossé 4:2,5-11 Kolossé 4 1Királyok 22; 2Krónika 18-19; Kolossé 4
19. 2Királyok 2:8-; 1Timóteus 1:12-19 2Királyok 2; 1Timóteus 1 2Királyok 1-3; Zsoltárok 82; 1Timóteus 1
20. 2Királyok 4:32-37; 1Timóteus 2:5-11 2Királyok 4; 1Timóteus 2 2Királyok 4-5; Zsoltárok 83; 1Timóteus 2
21. 2Királyok 6:4-7; 1Timóteus 3:8-16 2Királyok 6:1-7; 1Timóteus 3 2Királyok 6-7; 2Krónika 20; 1Timóteus 3
22. 1Timóteus 4:7-16 1Timóteus 4 2Királyok 8-9; 2Krónika 21; 1Timóteus 4
23. 1Timóteus 5:1-10 1Timóteus 5 2Királyok 10; 2Krónika 22-23; 1Timóteus 5
24. 2Krónika 24:17-20; 1Timóteus 6:6-12 2Krónika 24:17-20; 1Timóteus 6 2Királyok 11-12; 2Krónika 24; 1Timóteus 6
25. Jóel 2:28-30; 2Timóteus 1:6-14 Jóel 2:28-30; 2Timóteus 1 Jóel 1-3; 2Timóteus 1
26. 2Timóteus 2:13-16,19-26 2Timóteus 2 Jónás 1-4; 2Timóteus 2
27. 2Királyok 13:20-21; 2Timóteus 3:14-17 2Királyok 13:20-21; 2Timóteus 3 2Királyok 13-14; 2Krónika 25; 2Timóteus 3
28. Zsoltárok 80:1-3; Ámos 3:1-2; 2Timóteus 4:1-5,17-18 Zsoltárok 80; Ámos 3:1-7; 2Timóteus 4 Ámos 1-3; Zsoltárok 80; 2Timóteus 4
29. Zsoltárok 86:9-17; Ámos 5:14-15; Titusz 1:15-16 Zsoltárok 86; Ámos 5:14-15; Titusz 1 Ámos 4-6; Zsoltárok 86,87; Titusz 1
30. Zsoltárok 104:33-35; Ámos 9:13-15; Titusz 2:11-15 Zsoltárok 104:33-35; Ámos 9:13-15; Titusz 2 Ámos 7-9; Zsoltárok 104; Titusz 2
Július
Kezdő Haladó Profi
1. Ézsaiás 1:18-20; Titusz 3:1-15 Ézsaiás 1:18-20; Titusz 3 Ézsaiás 1-3; Titusz 3
2. Zsoltárok 115:9-18; Ézsaiás 5:15-16; Júdás v 21-23 Zsoltárok 115; Ézsaiás 5:15-16; Júdás Ézsaiás 4-5; Zsoltárok 115-116; Júdás
3. 2Krónika 26:1-5,16-21; Ézsaiás 6:1-4; Filemon v 6 2Krónika 26; Ézsaiás 6:1-8; Filemon Ézsaiás 6-7; 2Korintus 26-27; Filemon
4. Zsidó levél 1:1-14 Zsidó levél 1 2Királyok 15-16; Hóseás 1; Zsidó levél 1
5. Hóseás 2:19-20; Zsidó levél 2:14-18 Hóseás 2:19-20; Zsidó levél 2 Hóseás 2-5; Zsidó levél 2
6. Hóseás 6:1-3; Zsidó levél 3:12-19 Hóseás 6:1-6; Zsidó levél 3 Hóseás 6-9; Zsidó levél 3
7. Zsoltárok 73:23-28; Hóseás 10:12; Zsidó levél 4:12-16 Zsoltárok 73; Hóseás 10:12-; Zsidó levél 4 Hóseás 10-12; Zsoltárok 73; Zsidó levél 4
8. Zsoltárok 100; Hóseás 13:4; Zsidó levél 5:7-14 Zsoltárok 100; Hóseás 13:4-6; Zsidó levél 5 Hóseás 13-14; Zsoltárok 100; Zsidó levél 5
9. Mikeás 4:2; Zsidó levél 6:13-20 Mikeás 4:2; Zsidó levél 6 Mikeás 1-4; Zsidó levél 6
10. Mikeás 5:4-5; Zsidó levél 7:18-28 Mikeás 5:4-5; Zsidó levél 7 Mikeás 5-7; Zsidó levél 7
11. Ézsaiás 9:6-7; Zsidó levél 8:1-13 Ézsaiás 9:6-7; Zsidó levél 8 Ézsaiás 8-10; Zsidó levél 8
12. Ézsaiás 11:1-5; 14:27; Zsidó levél 9:11-15 Ézsaiás 11:1-5; 14:27; Zsidó levél 9 Ézsaiás 11-14; Zsidó levél 9
13. Zsidó levél 10:22-39 Zsidó levél 10 Ézsaiás 15-18; Zsidó levél 10
14. Zsidó levél 11:1-16 Zsidó levél 11 Ézsaiás 19-21; Zsidó levél 11
15. Zsidó levél 12:1-13 Zsidó levél 12 Ézsaiás 22-24; Zsidó levél 12
16. Ézsaiás 25:1-5; Zsidó levél 13:5-17 Ézsaiás 25; Zsidó levél 13 Ézsaiás 25-28; Zsidó levél 13
17. Jakab 1:2-18 Jakab 1 Ézsaiás 29-31; Jakab 1
18. Ézsaiás 33:5-6; Jakab 2:8,18-26 Ézsaiás 33:5-6; Jakab 2 Ézsaiás 32-35; Jakab 2
19. Zsoltárok 46:1-5; Jakab 3:7-10,13-18 Zsoltárok 46; Jakab 3 2Királyok 17; 2Krónika 28; Zsoltárok 46; Jakab 3
20. 2Krónika 31:20-21; Jakab 4:6-17 2Krónika 31:20-21; Jakab 4 2Krónika 29-31; Jakab 4
21. 2Krónika 32:7-8; Jakab 5:7-20 2Krónika 32:7-8; Jakab 5 2Királyok 18-19; 2Krónika 32; Jakab 5
22. Zsoltárok 76:11; Ézsaiás 37:14-20; 1Péter 1:3-9 Zsoltárok 76; Ézsaiás 37:14-20; 1Péter 1 Ézsaiás 36-37; Zsoltárok 76; 1Péter 1
23. Zsoltárok 75:9-10; 1Péter 2:1-10 Zsoltárok 75:1; 1Péter 2 2Királyok 20; Ézsaiás 38-39; Zsoltárok 75; 1Péter 2
24. Ézsaiás 40:31; 41:10-13; 1Péter 3:8-17 Ézsaiás 40; 41:10-13; 1Péter 3 Ézsaiás 40-42; 1Péter 3
25. Ézsaiás 43:1-2; 1Péter 4:7-19 Ézsaiás 43:1; 1Péter 4 Ézsaiás 43-45; 1Péter 4
26. Ézsaiás 46:9-10; 1Péter 5:5-14 Ézsaiás 46; 1Péter 5 Ézsaiás 46-49; 1Péter 5
27. Zsoltárok 92:10-15; Ézsaiás 52:7; 2Péter 1:1-11 Zsoltárok 92; Ézsaiás 52:7; 2Péter 1 Ézsaiás 50-52; Zsoltárok 92; 2Péter 1
28. Ézsaiás 53:4-6; 2Péter 2:7-22 Ézsaiás 53; 2Péter 2 Ézsaiás 53-56; 2Péter 2
29. Zsoltárok 103:1-6; Ézsaiás 58:6-10; 2Péter 3:9 Zsoltárok 103; Ézsaiás 58; 2Péter 3 Ézsaiás 57-59; Zsoltárok 103; 2Péter 3
30. Ézsaiás 60:1-3; 1János 1:1-14 Ézsaiás 60; 1János Ézsaiás 60-62; 1János
31. Ézsaiás 64:8; 1János 2:1-11 Ézsaiás 64; 2János Ézsaiás 63-64; Zsoltárok 107; 2János
Augusztus
Kezdő Haladó Profi
1. Ézsaiás 65:17-25; János 3:16-21 Ézsaiás 65:17-25; János 3 Ézsaiás 65-66; Zsoltárok 62; János 3
2. 2Krónika 33:9-13; János 4:34-35,46-54 2Krónika 33; János 4 2Királyok 21; 2Krónika 33; János 4
3. Náhum 1:7; János 5:19-30 Náhum 1:1-8; János 5 Náhum 1-3; János 5
4. János 6:35-38,44-51,62-71 János 6 2Királyok 22; 2Krónika 34; János 6
5. 2Királyok 23:24-25; János 7:14-18,37-46 2Királyok 23:24-25; János 7 2Királyok 23; 2Krónika 35; János 7
6. János 8:12, 31-41 János 8 Habakuk 1-3; János 8
7. Sófoniás 3:17; János 9:1-11 Sófoniás 3; János 9 Sófoniás 1-3; János 9
8. Jeremiás 1:4-5; János 10:6-15 Jeremiás 1; János 10 Jeremiás 1-2; János 10
9. Jeremiás 4:1-4; János 11:17-27,43-44 Jeremiás 4:1-4; János 11 Jeremiás 3-4; János 11
10. Jeremiás 5:21-2; János 12:23-33 Jeremiás 5:20-31; János 12 Jeremiás 5-6; János 12
11. Jeremiás 7:23-26; János 13:31-35 Jeremiás 7:23-26; János 13 Jeremiás 7-9; János 13
12. Jeremiás 10:6-7; János 14:1-14 Jeremiás 10:6-7; János 14 Jeremiás 10-12; János 14
13. Jeremiás 15:19-21; János 15:1-17 Jeremiás 15:19-21; János 15 Jeremiás 13-15; János 15
14. Zsoltárok 96:7-13; Jeremiás 17:7-8; János 16:5-11 Zsoltárok 96; Jeremiás 17:7-10; János 16 Jeremiás 16-17; Zsoltárok 96; János 16
15. Zsoltárok 93; Jeremiás 18:5-6; János 17:20-26 Zsoltárok 93; Jeremiás 18:1-10; János 17 Jeremiás 18-20; Zsoltárok 93; János 17
16. Zsoltárok 112; Jeremiás 22:3; János 18:36-37 Zsoltárok 112; Jeremiás 22:3; János 18 2Királyok 24; Jeremiás 22; Zsoltárok 112; János 18
17. Jeremiás 25:5-7; János 19:1-3, 16-20 Jeremiás 25:5-7; János 19 Jeremiás 23; 25; János 19
18. Jeremiás 35:15; János 20:1-9, 24-29 Jeremiás 35:15; János 20 Jeremiás 26; 35; 36; János 20
19. Zsoltárok 105:1-11; János 21:15-19 Zsoltárok 105:1-11,42-45; János 21 Jeremiás 45-47; Zsoltárok 105; János 21
20. Zsoltárok 67:1-7; 1János 1 Zsoltárok 67; 1János 1 Jeremiás 48-49; Zsoltárok 67; 1János 1
21. Zsoltárok 118:1-9; Jeremiás 24:7; 1János 2:15-17 Zsoltárok 118; Jeremiás 24:7; 1János 2 Jeremiás 21; 24; 27; Zsoltárok 118; 1János 2
22. Jeremiás 29:11-13; 1János 3:1-11 Jeremiás 29:11-13; 1János 3 Jeremiás 28-30; 1János 3
23. Jeremiás 32:17; 1János 4:7-21 Jeremiás 32:17; 1János 4 Jeremiás 31-32; 1János 4
24. Jeremiás 33:6-9; 1János 5:3-12 Jeremiás 33:6-9; 1János 5 Jeremiás 33-34; Zsoltárok 74; 1János 5
25. Jeremiás 38:20; 2János v 1-13 Jeremiás 38:20; 2János Jeremiás 37-39; Zsoltárok 79; 2János
26. Jeremiás 51:15-19; 3János Jeremiás 51:15-19; 3János Jeremiás 50-51; 3János
27. Zsoltárok 143:8-10; 144:1-2; Jelenések 1:4-8 Zsoltárok 143:8-12; 144:1-2; Jelenések 1 Jeremiás 52; Jelenések 1; Zsoltárok 143-144
28. Ezékiel 2:22-23; Jelenések 2:1-11 Ezékiel 3:16-27; Jelenések 2 Ezékiel 1-3; Jelenések 2
29. Jelenések 3:7-22 Jelenések 3 Ezékiel 4-7; Jelenések 3
30. Ezékiel 11:19-21; Jelenések 4:1-11 Ezékiel 11:19-21; Jelenések 4 Ezékiel 8-11; Jelenések 4
31. Ezékiel 14:12-14; Jelenések 5:1-14 Ezékiel 14:12-14; Jelenések 5 Ezékiel 12-14; Jelenések 5
Szeptember
Kezdő Haladó Profi
1. Ezékiel 16:49-50; Zsoltárok 70; Jelenések 6 Zsoltárok 70; Ezékiel 16:49-63; Jelenések 6 Ezékiel 15-16; Zsoltárok 70; Jelenések 6
2. Ezékiel 18:30-32; Jelenések 7:9-17 Ezékiel 18:30-32; Jelenések 7 Ezékiel 17-19; Jelenések 7
3. Zsoltárok 111:1-10; Ezékiel 20:39-44 Zsoltárok 111; Ezékiel 20:39-44; Jelenések 8 Ezékiel 20-21; Zsoltárok 111; Jelenések 8
4. Ezékiel 22:30; 23:28-30; Jelenések 9:20-21 Ezékiel 22:30; 23:28-30; Jelenések 9 Ezékiel 22-24; Jelenések 9
5. Ezékiel 28:25-26; Jelenések 10:1-11 Ezékiel 28:25-26; Jelenések 10 Ezékiel 25-28; Jelenések 10
6. Ezékiel 31:10-14; Jelenések 11:15-19 Ezékiel 31:10-14; Jelenések 11 Ezékiel 29-32; Jelenések 11
7. 2Korintus 36:22-23; Jelenések 12:10-17 2Korintus 36:22-23; Jelenések 12 2Királyok 25; 2Korintus 36; Jeremiás 40-41; Jelenések 12
8. Zsoltárok 48:1-3,8-14; Jeremiás 42:1-6 Zsoltárok 48; Jeremiás 42; Jelenések 13 Jeremiás 42-44; Zsoltárok 48; Jelenések 13
9. Jelenések 14:4-5, 12-20 Jelenések 14 Jeremiás siralmai 1-2; Jelenések 14
10. Jeremiás siralmai 3:22-26; Jelenések 15 Jeremiás siralmai 3:22-6; Jelenések 15 Jeremiás siralmai 3-5 Jelenések 15
11. Dániel 1:17-21; Jelenések 16:15-21 Dániel 1; Jelenések 16 Dániel 1-2; Jelenések 16
12. Dániel 3:16-18,25-30; Zsoltárok 81:9-10; Jelenések 17:14 Zsoltárok 81:9-10; Dániel 3; Jelenések 17 Dániel 3-4; Zsoltárok 81; Jelenések 17
13. Ezékiel 33:10-11; Jelenések 18:1-10 Ezékiel 33:10-11; Jelenések 18 Ezékiel 33-35; Jelenések 18
14. Ezékiel 36:25-27; Zsoltárok 110:1-7 Zsoltárok 110; Ezékiel 36:25-27; Jelenések 19 Ezékiel 36-37; Zsoltárok 110; Jelenések 19
15. Zsoltárok 145:8-21; Jelenések 20:11-15 Zsoltárok 145; Jelenések 20 Ezékiel 38-39; Zsoltárok 145; Jelenések 20
16. Zsoltárok 128:1-6; Jelenések 21:1-8 Zsoltárok 128; Jelenések 21 Ezékiel 40-41; Zsoltárok 128; Jelenések 21
17. Ezékiel 43:1-5; Jelenések 22:12-21 Ezékiel 43:1-5; Jelenések 22 Ezékiel 42-44; Jelenések 22
18. Ezékiel 45:9-10; Lukács 1:35-45 Ezékiel 45:9-10; Jelenések 1 Ezékiel 45-46; Lukács 1
19. Lukács 2:6-20 Lukács 2 Ezékiel 47-48; Lukács 2
20. Dániel 6:3-12,16-24; Lukács 3:15-16 Dániel 6; Lukács 3 Dániel 5-6; Zsoltárok 130; Lukács 3
21. Lukács 4:18-19,33-44 Lukács 4 Dániel 7-8; Zsoltárok 137; Lukács 4
22. Lukács 5:12-26 Lukács 5 Dániel 9-10; Zsoltárok 123; Lukács 5
23. Dániel 12:3; Lukács 6:27-38 Dániel 12:1-3; Lukács 6 Dániel 11-12; Lukács 6
24. Zsoltárok 84:1-12; Lukács 7:20-23 Zsoltárok 84; Lukács 7 Ezsdrás 1; Zsoltárok 84-85; Lukács 7
25. Lukács 8:19-39 Lukács 8 Ezsdrás 2-3; Lukács 8
26. Zsoltárok 127:3; Lukács 9:1-2,23-27 Zsoltárok 127; Lukács 9 Ezsdrás 4; Zsoltárok 113; 127; Lukács 9
27. Haggeus 2:4-5; Lukács 10:25-37 Haggeus 2:1-9; Lukács 10 Haggeus 1-2; Zsoltárok 129; Lukács 10
28. Zakariás 3:7; Lukács 11:28-36 Zakariás 3:7; Lukács 11 Zakariás 1-3; Lukács 11
29. Zakariás 4:6; Lukács 12:15-34 Zakariás 4:6; Lukács 12 Zakariás 4-6; Lukács 12
30. Zakariás 7:8-10; Lukács 13:10-17 Zakariás 7:8-14; Lukács 13 Zakariás 7-9; Lukács 13
Október
Kezdő Haladó Profi
1. Zsoltárok 126:1-6; Lukács 14:25-35 Zsoltárok 126; Lukács 14 Zakariás 10-12; Zsoltárok 126; Lukács 14
2. Zakariás 13:8-9; Zsoltárok 147:1-6; Lukács 15:10-32 Zsoltárok 147; Zakariás 13:8-9; Lukács 15 Zakariás 13-14; Zsoltárok 147; Lukács 15
3. Zsoltárok 138:1-8; Lukács 16:13,19-31 Zsoltárok 138; Lukács 16 Ezsdrás 5-6; Zsoltárok 138; Lukács 16
4. Zsoltárok 150; Lukács 17:1-6,11-19 Zsoltárok 150; Lukács 17 Eszter 1-2; Zsoltárok 150; Lukács 17
5. Eszter 3:13; 4:8-17; 8:3-8; Lukács 18:15-17 Eszter 3:13; 4; 8; Lukács 18:1-17 Eszter 3-8; Lukács 18
6. Eszter 9:1-5; Lukács 19:8-10,36-38 Eszter 9:1-5; Lukács 19:1-10,28-44 Eszter 9-10; Lukács 19
7. Ezsdrás 7:6,10; 8:21-23; Lukács 20:9-19 Ezsdrás 7:1-10; 8:21-23; Lukács 20:9-19 Ezsdrás 7-8; Lukács 20
8. Ezsdrás 10:1-6,10-12; Zsoltárok 131; Lukács 21:1-4 Ezsdrás 10:1-17; Zsoltárok 131; Lukács 21:1-4 Ezsdrás 9-10; Zsoltárok 131; Lukács 21
9. Nehémiás 1:5-11; Zsoltárok 133:1 Nehémiás 1; Zsoltárok 133 Nehémiás 1-2; Zsoltárok 133-134; Lukács 22
10. Nehémiás 4:14-23; Lukács 23:32-43 Nehémiás 4; Lukács 23:26-43 Nehémiás 3-4; Lukács 23
11. Nehémiás 6:15-16; Zsoltárok 146:5-10; Lukács 24:44-53 Nehémiás 6; Zsoltárok 146; Lukács 24:36-53 Nehémiás 5-6; Zsoltárok 146; Lukács 24
12. ApCsel 1:4-14 ApCsel 1 Nehémiás 7-8; ApCsel 1
13. Nehémiás 9:7-15; ApCsel 2:1-4,40-47 Nehémiás 9; ApCsel 2:1-4,40-47 Nehémiás 9-10; ApCsel 2
14. Zsoltárok 1:1-6; ApCsel 3:1-10 Zsoltárok 1; ApCsel 3 Nehémiás 11-12; Zsoltárok 1; ApCsel 3
15. Malakiás 1:11,14; ApCsel 4:24-37 Malakiás 1:11-14; ApCsel 4 Nehémiás 13; Malakiás 1-2; ApCsel 4
16. Malakiás 3:2-4,6-12; Zsoltárok 148:1-6; ApCsel 5:12-16 Zsoltárok 148; Malakiás 3; ApCsel 5:12-16 Malakiás 3-4; Zsoltárok 148; ApCsel 5
17. Jób 1:21-22; ApCsel 6:1-15 Jób 1:21-22; ApCsel 6 Jób 1-2; ApCsel 6-7;
18. ApCsel 8:5-8; 9:32-43 ApCsel 8:1-8; 9 Jób 3-4; ApCsel 8-9
19. Jób 5:8-18; Zsoltárok 108:1-6,13; ApCsel 10:38 Jób 5:8-18; Zsoltárok 108; ApCsel 10:23-48 Jób 5; Zsoltárok 108; ApCsel 10-11
20. Jób 8:20-22; ApCsel 12:5-17 Jób 8:20-22; ApCsel 12 Jób 6-8; ApCsel 12
21. Jób 9:4-14; ApCsel 13:1-3 Jób 9:4-14; ApCsel 13:1-12 Jób 9-10; ApCsel 13-14
22. Jób 11:7-9; ApCsel 16:25-36 Jób 11:7-9; ApCsel 16 Jób 11-12; ApCsel 15-16
23. ApCsel 17:11,24-28; 18:7-11 ApCsel 17:10-34; 18:1-17 Jób 13-14; ApCsel 17-18
24. Jób 15:31; ApCsel 19:4-12 Jób 15:31; ApCsel 19 Jób 15; ApCsel 19-20
25. ApCsel 22:14-29 ApCsel 22 Jób 16; ApCsel 21-23
26. Jób 17:8-9; ApCsel 26:15-32 Jób 17:8-9; ApCsel 26 Jób 17; ApCsel 24-26
27. Zsoltárok 114; ApCsel 28:3-10 Zsoltárok 114; ApCsel 28 Jób 18; Zsoltárok 114; ApCsel 27-28
28. Jób 19:25-27; Márk 1:9-20 Jób 19:25-27; Márk 1:9-20; 2 Jób 19; Márk 1-2
29. Jób 20:4-11; Márk 4:30-41 Jób 20:4-11; Márk 3; 4:30-41 Jób 20; Márk 3-4
30. Márk 6:4-13,45-56 Márk 5; 6:4-13,45-56 Jób 21; Márk 5-6
31. Jób 22:21-22; Márk 8:27-38 Jób 22:21-22; Márk 7; 8:27-38 Jób 22; Márk 7-8
November
Kezdő Haladó Profi
1. Zsoltárok 121:1-8; Márk 10:27,35-45 Zsoltárok 121; Márk 9:1-13; 10:17-45 Zsoltárok 121; Márk 9-10
2. Jób 23:10-12; Márk 12:28-34 Jób 23:10-12; Márk 12 Jób 23-24; Márk 11-12
3. Jób 25:2-3; Márk 14:22-25,32-36 Jób 25:2,3; Márk 14:12-42 Jób 25; Márk 13-14
4. Márk 15:37-39; 16:9-20 Márk 15-16 Jób 26-27; Márk 15-16
5. Jób 28:28; Galata 2:15-21 Jób 28:28; Galata 2 Jób 28-29; Galata 1-2
6. Zsoltárok 120:1-2; Galata 3:5-14 Zsoltárok 120; Galata 3 Jób 30; Zsoltárok 120; Galata 3-4
7. Galata 5:22-26; 6:1-10 Galata 5-6 Jób 31-32; Galata 5-6
8. 1Korintus 2:9-16 1Korintus 2-3 Jób 33; 1Korintus 1-3
9. Jób 34:21; 1Korintus 5:9-13,18-20 Jób 34:21; 1Korintus 5; 6:12-20 Jób 34; 1Korintus 4-6
10. 1Korintus 8:2-13 1Korintus 8 Jób 35-36; 1Korintus 7-8
11. Zsoltárok 122; 1Korintus 9:24-27 Zsoltárok 122; 1Korintus 9; 10:1-13 Zsoltárok 122; 1Korintus 9-11
12. 1Korintus 12:13-31 1Korintus 12 Jób 37-38; 1Korintus 12
13. 1Korintus 13:4-13; 14:1-5 1Korintus 13; 14:1-25 Jób 39-40; 1Korintus 13-14
14. Zsoltárok 149; 1Korintus 15:3-5; 16:13-14 Zsoltárok 149; 1Korintus 15; 16:13-14 Zsoltárok 149; 1Korintus 15-16
15. Jób 42:1-2; 2Korintus 1:3-7,18-24 Jób 42; 2Korintus 1 Jób 41-42; 2Korintus 1-2
16. 2Korintus 4:8,9,16-18; 2Korintus 5:1-10 2Korintus 4-5 2Korintus 3-6
17. 2Korintus 9:6-15 2Korintus 8-9 2Korintus 7-10
18. Zsoltárok 124; 2Korintus 12:9-14 Zsoltárok 124; 2Korintus 12-13 Zsoltárok 124; 2Korintus 11-13
19. Máté 1:21-23; 3:11-12; 4:1-11 Máté 1:18-25; 3; 4 Máté 1-4
20. Máté 5:13-16, 6:9-15, 7:7-12 Máté 5:1-16; 6:5-15; 7 Máté 5-7
21. Máté 8:2-3; 9:35-38; 10:37-42 Máté 8:1-17; 9:35-38; 10 Máté 8-10
22. Máté 11:28-30; 12:9-13; 13:45-50 Máté 11:25-30; 12:1-21; 13 Máté 11-13
23. Máté 15:18,19,22-38 Máté 15:15-39; 16 Máté 14-16
24. Máté 17:19-21; 18:19-20; 19:21-30 Máté 17:14-27; 18:1-20; 19:13-30 Máté 17-19
25. Máté 20:26-34; 21:18-22 Máté 20; 21:1-22 Máté 20-22
26. Máté 23:11,12; 24:45-47; 25:31-46 Máté 23:11-12; 24:45-47; 25 Máté 23-25
27. Zsoltárok 125:1-5; Máté 26:26-29 Zsoltárok 125; Máté 26:1-35 Zsoltárok 125; Máté 26-27
28. Máté 28:18-20; 1Thessalonika 1:4-6; 3:6-13 Máté 28:16-20; 1Thessalonika 1;3 Máté 28; 1Thessalonika 1-3
29. 1Thessalonika 5:15-24; 2Thessalonika 1:3-12 1Thessalonika 5; 2Thessalonika 1 1Thessalonika 4-5; 2Thessalonika 1-3
30. Róma 3:22-26; 4:18-25 Róma 3-4 Róma 1-4
December
Kezdő Haladó Profi
1. Róma 5:8; 6:19-23; 8:28-39 Róma 5:1-11; 6:15-23; 8:28-39 Róma 5-8
2. Róma 10:9-11; 12:9-21 Róma 10-12 Róma 9-12
3. Róma 13:8-10; 15:5-13 Róma 13; 15:1-13 Róma 13-16
4. Efézus 2:8-10; 3:14-21; 4:20-32 Efézus 2:1-10; 3:14-21; 4 Efézus 1-4
5. Efézus 6:1-3,10-20 Efézus 5:1-21; 6 Efézus 5-6; Zsoltár 119:1-80
6. Filippi 2:3-18 Filippi 2:1-18; 3; 4:1-9 Filippi 1-4
7. Kolosse 1:15-20; 3:5-17 Kolosse 1:15-19; 3 Kolosse 1-4
8. 1Timóteus 1:5; 2:1-6; 3:1-10 1Timóteus 1; 2; 3:1-10 1Timóteus 1-4
9. Titusz 3:1-11 Titusz 1; 2; 3:1-11 1Timóteus 5-6; Titusz 1-3
10. 2Timóteus 2:19,22-26; 3:10-17 2Timóteus 2-3 2Timóteus 1-4
11. Zsidó levél 3:12-19; 4:9-16 Zsidó levél 3-4 Filemon; Zsidó levél 1-4
12. Zsidó levél 6:18-20; 8:7-13 Zsidó levél 6-8 Zsidó levél 5-8
13. Zsidó levél 10:22-25,35-39 Zsidó levél 10:19-39; 11 Zsidó levél 9-11
14. Zsidó levél 13:5-8; Júdás 20-23 Zsidó levél 13; Júdás Zsidó levél 12-13; Júdás
15. Jakab 1:2-18 Jakab 1-4 Jakab 1-5
16. 1Péter 4:7-19 1Péter 1-4 1Péter 1-5
17. 2Péter 1:5-11; János 1:1-14 2Péter 1; János 1:1-18 2Péter 1-3; János 1
18. János 4:23-24,34-38,46-54 János 4 János 2-4
19. János 5:19-30 János 5:16-47; 6:16-24 János 5-6
20. János 7:37,38; 8:12,23-24,31-41 János 7:25-44; 8 János 7-8
21. János 10:10-18; 11:25-44 János 10:1-21; 11:17-44 János 9-11
22. János 12:25-26,44-50; 13:31-35 János 12; 13:31-35 János 12-14
23. János 15:1-17 János 15; 16:1-16 János 15-18
24. János 20:21-23,29-31; 21:15-17 János 20; 21:15-25 János 19-21
25. 1János 4:7-21 1János 4-5 1János 1-5
26. Zsoltárok 117; 3János v 3-14 Zsoltárok 117; 2János; 3János Zsoltárok 117; 119:81-176; 2János; 3János
27. Jelenések 3:16-22 Jelenések 2-3 Jelenések 1-4
28. Jelenések 5:12-14; 7:11-17 Jelenések 5; 7:9-17 Jelenések 5-9
29. Jelenések 14:4-12 Jelenések 14 Jelenések 10-14
30. Jelenések 15:3-4; 16:4-7; 17:12-18 Jelenések 15; 16:1-7; 17 Jelenések 15-18
31. Jelenések 21:3-8; 22:1-6,12-17 Jelenések 21-22 Jelenések 19-22
Jelmagyarázat
1János 4:7-21 János első levele 4. fejezet 7. verstől a 21. versig
János 20:21-23,29-31 János evangéliuma 20. fejezet 21. verstől a 23. versig és 29. verstől a 31. versig
Jelenések 15; 16:1-7 Jelenések könyve 15. fejezete végig és a 16. fejezet 1. verstől a 7. versig
1Mózes 24:12,26-27 Mózes első könyvének 24. fejezetében a 12. vers és a 26. verstől a 27. versig